Views: 10058

Chromogenic LAL

Product code : lal

Giá: Call (Giá trên đã bao gồm VAT)
Hãng sản xuất: Charles River - Mỹ Số lượt xem:1732
Bảo hành: 12 Tháng
Trong kho: Còn hàng

Quantity:

   

  Endochrome-k LAL giúp quá trình kiểm tra nội độc tố được thuận tiện với cách sử dụng dễ dàng và hóa chất ổn định. Charles River cung cấp hóa chất Chromogenic LAL (KCA) với giới hạn phát hiện 0.001 EU/ml và độ tuyến tính cao hơn đối với đường cong chuẩn và giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng. Thời gian phản ứng khoảng 1 giờ.
   
  Endochrome-K LAL Độ nhạy
  (EU/mL)
  Mã số
  Endochrome-K 265 test
  8x3.2 mL
  2x10 ng CSE
  3 x30 mL LAL reagent water
  * R1708K
  Endochrome-K 320 test
  10 x 3.2 mL
  * R1710K
  Endochrome-K 3200 test
  100 x 3.2 mL
  * R17100K
   
   

Related Products

Updating