Điêu kiện giao hàng

  13/05/2019

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG
Chúng tôi cung cấp gửi hàng cùng ngày trên tất cả các mặt hàng có sẵn, từ thứ Hai đến
thứ Sáu, không có số lượng tối thiểu hoặc tối đa.
 
Xin lưu ý rằng điểm cắt cho ngày gửi hàng cho các mặt hàng tồn kho trước 16:00. Nếu
bạn đặt hàng sau thời gian này và cần hàng hóa của bạn khẩn cấp, hãy gọi cho chúng tôi
và chúng tôi sẽ xem chúng tôi có thể làm gì.
 Thông thường các đơn đặt hàng nhận được sau 16:00 sẽ được gửi đi vào ngày làm việc
tiếp theo, cung cấp hàng hoá đang trong kho.
 Tìm thông tin giao hàng & phí cho:
 Giao hàng tận nơi tại Việt Nam
Giao hàng Khu vực Khác Việt Nam
Giao hàng vận tải
Giao hàng Quốc tế - Châu Âu
Giao hàng nguy hiểm ở nước ngoài
Vận chuyển Viettel
 
Các giao hàng theo chuẩn của Việt nam được thực hiện bởi Viettel vào một ngày làm
việc tiếp theo. Phân phối theo trọng lượng và dịch vụ, thuế GTGT
 
ĐƠN GIAO HÀNG
 
Đối với các mặt hàng có kích thước lớn cần bảo vệ khi vận chuyển, chẳng hạn như thiết
bị, máy móc, đồ gỗ, chúng tôi cung cấp giao hàng bằng cách sử dụng chân đế hoặc thùng

giấy để đựng hàng. Giá cước vận chuyển dựa trên mã bưu điện phân phối của bạn và mặt
hàng bạn đặt hàng - bảng giá của ViettelPost
(https://www.viettelpost.com.vn/ViewServices/selectmoduleid/420/ItemID/73/reftab/93).
Để có được mức giá chính xác, hãy tạo báo giá và bạn sẽ được cung cấp chi phí phân
phối dựa trên vị trí của bạn và các mặt hàng bạn yêu cầu. Nếu bạn không cần báo giá, chỉ
cần thêm sản phẩm vào giỏ hàng của bạn và tỷ lệ phân phối của bạn sẽ được tính trong
quá trình thanh toán.