Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
 • 3
 • 721
 • 9,585,426

Lượt xem: 8158

​Hệ thống lưu trữ tế bào gốc ASKION C-line®

Mã sản phẩm : c-line

​Hệ thống lưu trữ tế bào gốc ASKION C-line®

Số lượng:

  ​Hệ thống lưu trữ tế bào gốc ASKION C-line®
  ​Hệ thống lưu trữ tế bào gốc ASKION C-line® HS200 cung cấp các hệ thống lưu trữ kín bán tự động  và tự động hoàn toàn  ở nhiệt độ từ -150 ° C đến -190 ° C. Lưu trữ diễn ra trong pha khí của nitơ lỏng. Hệ thống lưu trữ kết nối với hệ thống xử lý mẫu ở nhiệt độ -100 ° C đảm bảo chất lượng mẫu tối đa trong nhiều thập kỷ.
  Tùy thuộc vào nhu cầu dung lượng lưu trữ, có thể lựa chọn 3 mô hình khác nhau của HS200:
  HS200 S (khoảng 50.000 & lọ 0,5 ml)
  HS200 M (khoảng 200.000 & lọ 0,5 ml)
  HS200 L (khoảng 500.000 & lọ 0,5 ml)
  Tùy chọn mô đun và tự động hoá của lưu trữ kín ASKION C-line® cho phép các giải pháp biobank bắt đầu từ các hệ thống lưu trữ đơn bán tự động đến các biobanks tự động hoàn chỉnh bao gồm nhiều hệ thống lưu trữ. HS200 S, M và L tương thích hoàn toàn với nhau và có thể kết nối bằng hệ thống đường sắt ngoài.
  Ghi nhận tất cả các thông số hệ thống liên quan cũng như quản lý mẫu hoàn chỉnh được thực hiện bằng cách sử dụng giải pháp phần mềm ASKION C-line®.
   

Sản phẩm liên quan

Bình chứa ni tơ lỏng Xem tất cả