Views: 8040

Nước BET

Product code : 412

Quantity:

  Thông số kỹ thuật

   

  LAL reagent water
  (Nước BET)
  Mã số Đóng gói
  Chai 30 mL (<0.001 EU/mL) W130 12 chai/hộp
  Chai 50 mL (<0.001 EU/mL) W120 12 chai/hộp
  Chai 100 mL (<0.001 EU/mL) W110 12 chai/hộp
  Chai 500 mL (<0.001 EU/mL) W150 6 chai/hộp
   

  Tags:

Related Products

Updating